Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Oct 22, 2020

Jonas är kommunstyrelsens ordförande i Halmstad och vi fr här följa honom och hans tankar kring många olika härliga ting. Även ett litet trumsolo i entrén så man blir på gott humör. Välkomna!