Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Aug 20, 2020

Anna Rosling Rönnlund kommer på kaffe. 
Tillsammans med sin man Ola och sin svärfar professor Hans Rosling grundade hon 2005 stiftelsen Gapminder. En arena som presenterar svåra saker med enkla visuella bilder. 

Häng med på ett härligt och roligt samtal kring visuellt berättande och hur allt blev som det blev.

Välkomna!