Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Jun 4, 2020

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan gästar podden. I samtalet pratar Peder och Erik om arbete, om vilja att förändra och naturligtvis om vilken kaka som passar bäst till cappuccinon. Trevlig lyssning!