Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Mar 17, 2020

Peder Jarnvall gästas av Håkan Ingvarsson som förestår Lindquist Herrekipering i Skottorp. Ämnet för dagen är Män i kläder eller möjligen manlig fåfänga. Trevlig lyssning