Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


May 7, 2019

Kamilla Petersson och Peder Jarnwall pratar Kamillas könskorrigering, om att ta sig in i kvinnornas värld, om barnbarn och livet.