Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Apr 12, 2019

Hugo Tham har länge verit aktuell på scenen som dansare och sångare men också rektor för balettakademien i Göteborg. På senare tid arbetat på Region Halland som konsulent. Nu aktiv som pedagog inom "Dans på recept" bland annat för Parkinson patienter. Utforskar dansens läkande kraft med stor framgång.