Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Jan 29, 2021

Peder och Kaffe med hopp träffar Staffan som ansvarar för skog i Region Halland. Det blir ett mustigt samtal kring hållbarhet och framtid med rötter bakåt. Peter Bengtsson från Blommar det? podden är också med på ett hörn.

Trevlig lyssning!