Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Jan 1, 2021

Kaffe med hopp träffar Tilde och Viktor som går i 6:an på Gullbrandstorpsskolan. Det blir ett härligt och spännande samtal om fotboll och livet. 

Lyssna och njut.