Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Dec 20, 2020

Kaffe med hopp gästas av Peter Roth som berättar sin mycket intressanta historia som rör drog och nykterhet, allvarlig sjukdom och att landa på fötter.

Vi vill också slå ett slag för Peters bok "Livet Hivet Döden"

Lyssna omedelbart!