Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Nov 23, 2020

Gäster denna gång är systrarna Elin och Elsa Kaestner som bland annat pratar mycket om syskonskap. 

Det blir ett mycket fint och ärligt samtal kring att växa upp och leva nära ett syskon som plötsligt blir sjukt.