Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Oct 8, 2020

Christian Dahlström gästar podden och pratar bland annat om psykisk hälsa och ohälsa och hur viktigt det är att vara uppmärksam på hur våra kollegor och vänner faktiskt mår. ⁠