Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Sep 17, 2020

I detta avsnitt så pratar Peder med Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester om bland annat hur det är att växa upp i Norrland, musikens hoppfulla kraft och varför det är viktigt att ta hand om varandra.