Preview Mode Links will not work in preview mode

Kaffe med hopp


Mar 5, 2019

Peder Jarnvall, präst i Harplinge församling Halland pratar med Joakim Wibäck, ambassadör för Hjärnkoll. Samtal om hur man hittar sig själv, sin självbild och skapar sitt jag innan och efter ADHD diagnos.